Denna webbplats är skapad av webbyrån nobox. Webbplatsen är skapad i WordPress, världens mest använda plattform för webbpublicering.

Några tekniker som använts för att bygga webbplatsen:

  • Responsiv Design
  • HTML5, CSS3 och jQuery
  • WordPress som publiceringsplattform