Undermeny

Tryggare städning med Buskhaga

Försäkring

Vi har ansvarsförsäkring och vår personal är också försäkrad.

Nyckel o kod-hantering

Inlämnade nycklar kvitteras, avidentifieras och kodas. De förvaras i ett säkerhetsklassat kassaskåp.

Personal

Vi använder samma personal och vid sjukdom eller semester kommer du som kund att bli tillfrågad om du vill ha vikarie eller ej.