Ändring av fakturamodell

Månadspris

Från och med 1 augusti kommer samtliga kunder få månadspris för innevarande månad, önskas en annan lösning kan du kontakta närmsta ansvarig chef.
Fakturan kommer skickas den första varje månad, för den kommande månadens städningar, och ska betalas när alla städningar utförts.
Vi har valt att göra denna förändring under sommaren, då många har semesteruppehåll och kommer därför inte märka av skiftet lika väl.

Fördelar:

·         Jämnare fakturor, samma pris varje månad som är beräknad på antal tillfällen per år. Vissa har idag pris/städning och det är olika antal städningar per månad, vilket ger olika belopp olika  månader. Nu blir det samma pris varje månad.

·         Timpott, boka av under sommaren och spara pott till storstädning, fönsterputs osv.

·         Ingen avboknings/omboknings kostnad, alla timmar sparas i timpotten

Vi gör detta för att vi ska ha samma system för alla kunder. Många av er har redan denna modell och för er blir det ingen ändring mer än att vi kommer plocka bort avbokning/ombokningskostnad.

Övergången kommer att göras i två steg för att inte belasta med dubbelfaktura (innevarande och efterskott).
Maj faktureras som vanligt den sista Maj. Städningar utförda i juni kommer faktureras den 15/7 plus de städningar som utförts perioden 1-15/7.
1 augusti fakturerar vi för innevarande månad (augusti månadspris) samt för de städningar som utförts perioden 16-31/7.

 

Fakturadatum i sommar:

15/7: juni månad och städningar 1-15/7, förfallodatum 31/7
1/8: Innevarande månad (augusti) och städningar utförda 16-31/7, förfallodatum 31/8.

Vi på Buskhaga har idag flertalet kunder som har månadspris med fakturering för innevarande månad.

Det innebär att du som kund får en faktura i början av månaden som avser kommande städningar under samma månad.

Fakturan betalas i slutet av månaden när alla städningar är utförda.

Städdatumen i ex. augusti specificeras på septembers faktura osv.

 

Ex. Månadspris intervall:

Vi har 3 olika månadsprisintervaller, vi har 13, 26 eller 52 och det beräknas alltså på de antal städtillfällen du har om året.
Under året infaller det 13 fyra veckorsperioder på 12 månader, detta innebär att för dig som idag betalar fast pris per städtillfälle, ”belastas” av ett extra städtillfälle och där med en extra kostnad just de månaderna. (se ex, nedan)
Med månadsprisets så belastas inte du som kund med att betala ett helt extra städtillfälle, utan samtliga städtillfällen är inräknat i månadspriset. Och det blir en jämnare fakturering.

Antal ”extra” städtillfällen varierar beroende på intervall. Det extra städtillfället inträffar pga.

  • Varje vecka (4 månader om året med 5st städtillfällen)
  • Varannan vecka (2 månader om året med 3st städtillfällen)
  • Var fjärde vecka (1 månad om året med 2st städtillfällen)

Hur funkar det med Timpotten?

Ex.
En familj som köper 4 timmars städning var fjärde vecka (13 tillfällen på ett år)

Familjen som inte har månadspris betalar idag 1 180 kr/månaden, en månad om året när det blir 2 städtillfällen, blir fakturan istället 100% högre. Alltså: 2 360 kr efter rutavdraget. Snittet för hela året däremot är 1278:-

Med månadspris blir det 1180:-/gång*13städningar på ett år delat på 12 månadsfakturor=1278:-

Sedan räknar man ihop antalet timmar för hela året, i detta ex. tar vi 4 timmar x 13 (städtillfällen, var fjärde vecka) = 52 timmar på ett år, vilket ger oss ett snitt på 4,33 timmar per städtillfälle. Dessa läggs varje månad i din timpott

Då blir familjens månadspris: 1 278 kr efter rutavdraget. Dvs samma varje månad.

 

Timpott med månadspris jämfört med fastpris per städtillfälle:

Majoriteten av våra anställda är anställda på en fastprocent och har månadslön = Fast månadskostnad

Månadspris med timpottsfakturering = fast intäkt

Fast pris per tillfälle = ojämn fakturering (ibland är det 19 arbetsdagar, 21 eller 23)